Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle | 06 17 72 47 33

Tarieven

In samenspraak met jullie wordt voorafgaand of tijdens het intakegesprek een prognose gesteld met betrekking tot de totaal te verwachten inzet.

Oriënterende gesprekken (telefonisch / face-to-face) zijn service. Meer weten over de mogelijkheden voor een oriënterend gesprek?

Kosten voor een (intake)gesprek bedragen €85,- per uur (incl. BTW).

Service: waaronder telefonische contacten van 10 minuten, ontvangen email.

In overleg met jullie verwijzer kan gekeken worden naar de mogelijkheden tot financiering en vergoeding van (een gedeelte van) de kosten. Bij verwijzing door jullie gemeente of door een rijkinstelling voor jeugdzorg wordt vaker overgegaan tot financiering.

Wanneer jullie niet in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de gemeente of verzekeraar,  kan om moverende redenen de tariefstelling worden aangepast.

Kosten samen delen

Tijdens de intakefase zal met jullie worden gesproken over de tariefstelling en het dragen van de kosten. Jullie komen samen met Ons Kind tot overeenstemming over de verdeelsleutel van de kosten. In de meeste gevallen betalen beide ouders 50% van het totaal, maar mocht er reden zijn om hiervan af te wijken, dan is dit voordat het traject start, met jullie besproken en overeengekomen.